Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Personel oddziału

 

Lekarze:

tel: /15/ 86-70-413

Oddziałowa:

piel. Anna Kaptur

tel: /15/ 86-70-412

Adres:
ul. Szpitalna 4
27-500 Opatów

 

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii przyjmuje chorych w stanach zagrożenia życia:

Fachowa obsada lekarska zapewnia na oddziale całodobowy dyżur, prowadzenie znieczuleń pacjentów poddawanych operacjom, pełnienie dyżuru ratownictwa medycznego dla całego szpitala oraz dyżuru w karetce reanimacyjnej.

Do wykonania tych zadań oddział jest przygotowany zarówno pod względem kwalifikacji kadry medycznej, jak i pod względem wyposażenia w najnowszy sprzęt umożliwiający stały nadzór nad parametrami życiowymi pacjenta.

Pracownicy oddziału prowadzą znieczulenia na terenie całego szpitala.